[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nieuwe Wheezy-installatieOn Fri, May 13, 2011 at 03:27:03PM +0200, Aniruddha wrote:
> 2011/5/13 Sjoerd Hiemstra <shiems146@kpnplanet.nl>:
> > Hallo,
> >
> > Ik had een nieuwe installatie van Wheezy willen doen, vanuit een
> > bestaande Squeeze-installatie vanaf HD.
> 
> Als je vanuit een bestaande Linux installatie Debian wilt installeren
> kan je het beste debootstrap gebruiken:
> http://www.debian.org/releases/stable/i386/apds03.html.en

Zo als ik de "original poster" begrijp, wil hij wat anders.

In http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch04s04.html.en
wordt beschreven hoe in de bootloader een (tijdelijke) entry
te maken voor de gewenste HD install.

Ik heb niet uitgezocht waar de vmlinuz en bijbehorende initrd
met Wheezy installer te vinden is.


Groeten Stappers
-- 
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: