[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nieuwe Wheezy-installatie2011/5/13 Sjoerd Hiemstra <shiems146@kpnplanet.nl>:
> Hallo,
>
> Ik had een nieuwe installatie van Wheezy willen doen, vanuit een
> bestaande Squeeze-installatie vanaf HD.

Als je vanuit een bestaande Linux installatie Debian wilt installeren
kan je het beste debootstrap gebruiken:
http://www.debian.org/releases/stable/i386/apds03.html.en


Reply to: