[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Het vervangen van een schijf in een raid configuratie

2011/4/26 Geert Stappers <stappers@stappers.nl>
On Tue, Apr 26, 2011 at 12:22:58AM +0200, Tijmen van der Burgt wrote:
> Hoi,
>
> Ik gebruik mdadm om 2 schijven te spiegelen via raid1.
> Mijn uiteindelijke doel is ervoor te zorgen om beide schijven te vervangen
> door grotere schijven zodat ik de raid partitie te vergroten.
>
> Om te beginnen met de 1e schijf, verwijder ik deze softwarematig:
> mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdb1
> mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdb1
>
> Daarna shutdown, en de fysieke schijf vervangen en daarna partitietabel
> dupliceren:
> sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
>
> Nu sdb weer toevoegen en beide schijven laten syncen:
> mdadm /dev/md0 --add /dev/sdb1
>
> Als alles klaar is reboot ik, en na de 2 keer gaat het mis: md0 blijkt
> slechts actief te zijn met 1 uit 2 mirrors.
> Na nadere inspectie uit de bootlog zie ik deze melding:
> "md: kicking non-fresh sdb from array!"

Mijn inschatting:
 "non-fresh" betekent zo iets als "heeft reeds 'RAID markingen'"

> Ik weet zeker dat ik het sync-proces geheel heb af laten lopen, alvorens het
> systeem te rebooten. De toegevoegde schijf is net nieuw, dus daar zal het
> ook niet aan liggen.
>
> Ik zal vast iets simpels fout hebben gedaan of vergeten...

Recent kwam op deze mailinglist "--zero-superblocks" voorbij.

--zero-superblocks blijkt te werken, bedankt! 

> Bedankt,
> Tijmen van der Burgt


Ik hoop dat men er wat mee kan. Ikzelf heb momenteel geen mdadm ingebruik.

--
Groeten
Geert Stappers
--
> And is there a policy on top-posting vs. bottom-posting?
Yes.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-dutch-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: