[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: vage mysql text grensJe hebt zeker een UTF-8 systeem. Dan is er als ik het goed is meer
ruimte nodig per character, namelijk 3 bytes ipv 1.

Grt
Paul

On 01/04/11 22:10, Geert Stappers wrote:
> 
> De beste wensen!
> 
> 
> Dit gebeurd in MySQL
> 
> | mysql>  create table foo ( name text not null , primary key  (name(256)) ) ;
> | Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
> | 
> | mysql>  create table bar ( name text not null , primary key  (name(257)) ) ;
> | Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
> | 
> | mysql>  create table baz ( name text not null , primary key  (name(499)) ) ;
> | ERROR 1071 (42000): Specified key was too long; max key length is 1000 bytes
> | mysql> 
> 
> Dus ergens tussen 257 en 499 ga ik door een grens en dan wordt gemeld
> dat de bovengrens op 1000 staat.
> 
> 
> Wel of niet als Debian bug aanmelden?
> 
> 
> 
> Stappers
> 

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: