[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: vage mysql text grens, nu wel helderOn Tue, Jan 04, 2011 at 10:39:20PM +0100, Paul Gevers wrote:
> On 01/04/11 22:10, Geert Stappers wrote:
> > 
> > Dit gebeurd in MySQL
> > 
> > | mysql>  create table bar ( name text not null , primary key  (name(257)) ) ;
> > | Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
> > | 
> > | mysql>  create table baz ( name text not null , primary key  (name(499)) ) ;
> > | ERROR 1071 (42000): Specified key was too long; max key length is 1000 bytes
> > | mysql> 
> > 
> > Dus ergens tussen 257 en 499 ga ik door een grens en dan wordt gemeld
> > dat de bovengrens op 1000 staat.
> > 
> Je hebt zeker een UTF-8 systeem. Dan is er als ik het goed is meer
> ruimte nodig per character, namelijk 3 bytes ipv 1.

Jawel, het betreft utf8.
Nu zie ik pas dat er _1000 bytes_ staat, maar geef _characters_ op.

> > Wel of niet als Debian bug aanmelden?

Met het nieuwe inzicht zou het een blamage zijn.

Dank je wel.

Stappers
-- 
mysql>  create table bar ( name text not null , primary key  (name(333)) ) ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>  create table bar ( name text not null , primary key  (name(334)) ) ;
ERROR 1071 (42000): Specified key was too long; max key length is 1000 bytes
mysql> 


Reply to: