[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Server bereikbaar voor tijdelijke clientOn Fri, Dec 10, 2010 at 02:56:32PM +0100, Geert Stappers wrote:

|| Ondertussen heb ik mij ingelezen over IP-in-IP tunnels. ( URL
|| is http://lartc.org/howto/lartc.tunnel.ip-ip.html )
||
|| Er wordt vooral vertelt dat er aan twee kanten een tunnel gegraven
|| moet worden. Ik krijg dan ook niet bedacht hoe het eenrichtingstuk
|| uit

|| voor elkaar te krijgen.

||  +---------+    +-------+
||  | Sierra H    | Papa |
||  +---+-----+    +---+---+
||    |      Alfa |
||    +--------+--------+
||        |
||     +-----+----+
||     | Romeo  +------------ Internet
||     +-----+----+
||        |
||    +--------+--------+---------------+
||    |      Bravo |        |
||  +---+-----+    +---+---+    +---+----+
||  | Kilo  F    | Lima G    | Mike  |
||  +---------+    +-------+    +----+---+
||                     |
||                     | Charlie
||         +-------------+---------+--+------------+
||         |       |      |      |
||       +----+----+  +----+----+ +----+----+ +----+----+
||       | Tango  |  | Tango  | | Tango  | | Tango  |
||       |?F ?G ?H |  |?F ?G ?H | |?F ?G ?H | |?F ?G ?H |
||       +---------+  +---------+ +---------+ +---------+
||

Eenrichting is niet noodzakelijk, maar het komt erop neer dat je alleen
van Sierra naar Mike door de tunnel moet routeren; terug is niet nodig.

De tunnel is een virtueel netwerkje tussen Sierra en Mike. Laten we het
Delta noemen. :-)

Uit de URL die je geeft destilleer ik de volgende commando's:

[1] Mike klaarmaken om verkeer van Delta te ontvangen:

  mike# ifconfig tunl0 mike.delta pointopoint sierra.alfa

  Misschien is het "pointopoint sierra.alfa" deel niet nodig.

[2] Sierra naar charlie door de tunnel routeren:

  sierra# ifconfig tunl0 sierra.delta pointopoint mike.bravo
  sierra# route add -net charlie netmask charliemask dev tunl0

Op Mike hoef je niet door de tunnel te routeren, want zonder tunnel kom
je ook wel op Alfa uit.

[3a] Vervolgens kun je vanaf Papa ook via sierra routeren:

  papa# route add -net charlie netmask charliemask gw sierra.alfa

[3b] Ik verwacht dat je ook Papa direkt aan Delta kunt toevoegen:

  papa# ifconfig tunl0 papa.delta pointopoint mike.bravo
  papa# route add -net charlie netmask charliemask dev tunl0

Ciao.                             Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: