[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Server bereikbaar voor tijdelijke clientOn Wed, Dec 08, 2010 at 07:32:56PM +0000, Geert Stappers wrote:

|| Romeo maakt mogelijk dat alles uit Alfa en Bravo bijelkaar kunnen.
|| Mike is the man in the middle die zorgt dat Tango(s) bij Kilo en Lima kunnen.
|| Tango kan helaas nog niet bij Sierra.
||
|| Eenvoudig plaatje van het probleem:
|| +--------+   +-------+    +------+     +-------+
|| |    | Alfa |    | Bravo |   | Charlie |    |
|| | Sierra +------+ Romeo +-------+ Mike +---------+ Tango |
|| |    |   |    |    |   |     |    |
|| +--------+   +-------+    +------+     +-------+
||
|| Het echte probleem is dat ik op Sierra niet kon vertellen
|| dat netwerk Charlie achter Mike ligt. Deze fout komt er
||
||  # route add -net charlie netmask 255.255.255.0 gw mike.bravo
||  SIOCADDRT: Network is unreachable
||
||
|| De mooiste oplossing zou zijn Romeo herconfigureren zodat
|| bekend wordt waar Charlie is. Daarvoor die router c.q. firewall
|| overhoop te halen, is het mij niet waard.
|| Op Mike kan ik wel volop "hacken".

Zet een IP-in-IP tunnel op van Sierra naar Mike; een richting is
voldoende.

Routeer dan op Sierra alle verkeer voor Charile door de tunnel.

Routeer daarna eventueel verkeer van de rest van Alfa voor Charlie
via Sierra.

Verkeer terug van Charlie naar Alfa zou geen probleem moeten zijn
(routeren via Mike).

Ciao.                           Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: