[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wget bluesOp <Sat 16 Oct 2010 10:20:22 PM CEST> schreef Paul Gevers <paul@climbing.nl> in bericht <[🔎] 4CBA0906.6010400@climbing.nl>:

> Is je systeem geüpdatet? Welke sh gebruik je op de terminal en welke in
> je script?
Mijn Debian Lenny GNU Linux is volledig bijgewerkt.

> Welke sh gebruik je op de terminal en welke in je script?
Beiden: bash:

jaap@custard:~$ ps -p $$
 PID TTY     TIME CMD
26274 pts/1  00:00:00 bash
jaap@custard:~$ echo $SHELL
/bin/bash
jaap@custard:~$

jaap@custard:~/data/development/adsl_restart$ ./shell.sh
/bin/bash
 PID TTY     TIME CMD
29427 pts/1  00:00:00 bash
jaap@custard:~/data/development/adsl_restart$ 
 
> Heeft je passwoord (of je user) nog vreemde karakters (buiten alnum)?
> (Hier wil ik natuurlijk niet echt het antwoord op weten, maar
> afhankelijke van welke sh je gebruikt moet je misschien je wachtwoord
> en/of username escapen.Uitsluitend [a-z] karakters in $user en $password.

Snik.


-- 

Jaap van Wingerde
e-mail: 1234567890@vanwingerde.net
web: http://jaap.vanwingerde.net/

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: