[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

wget bluesLezers!

De CopperJet 1616-2P ADSL Gateway van Alice houdt er nog al eens mee op. Dan moet een van ons de voeding er even uithalen. We zijn niet altijd thuis en dan ligt er dus een en ander stil.

Daarom heb ik een scriptje gemaakt dat controleert of twee betrouwbare domeinen gepingt kunnen worden. Als dat voor beiden niet het geval is, wordt de ADSL gateway door het opvragen van een webpagina door wget (met identificatie en wat postdata) herstart. Werkte perfect.

Sinds vanochtend blijkt er iets mis te zijn.

Als ik via het script met wget de pagina opvraag krijg ik de volgende foutmeldingen.
"--2010-10-16 21:52:09-- http://172.19.3.1/reset/index.html
Connecting to 172.19.3.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
Connecting to 172.19.3.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
Authorization failed."

Handmatig op de prompt lukt het wel:
"jaap@custard:~/data/development/cj_restart$ wget --http-user=user --password=password --post-data 'rmbutton&VALUE=Restart' http://172.19.3.1/reset/index.html
--2010-10-16 21:53:30-- http://172.19.3.1/reset/index.html
Connecting to 172.19.3.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
Connecting to 172.19.3.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: `index.html'

  [ <=>                  ] 678     --.-K/s  in 0.02s

2010-10-16 21:53:30 (29.8 KB/s) - `index.html' saved [678]"

De opdrachten op de prompt en in het script zijn identiek. Wat zou er mis gaan?

Doeg,
Jaap.

-- 

Jaap van Wingerde
e-mail: 1234567890@vanwingerde.net
web: http://jaap.vanwingerde.net/

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: