[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wget blues (min of meer opgelost)Op <Sat, 16 Oct 2010 22:00:53 +0200> schreef Jaap van Wingerde <mailinglists@vanwingerde.net> in bericht <[🔎] 20101016220053.1d622e49@custard.vanwingerde.net>:

> Als ik via het script met wget de pagina opvraag krijg ik de volgende foutmeldingen.
> "--2010-10-16 21:52:09-- http://172.19.3.1/reset/index.html
> Connecting to 172.19.3.1:80... connected.
> HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
> Connecting to 172.19.3.1:80... connected.
> HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
> Authorization failed."
> 
> Handmatig op de prompt lukt het wel:
> "jaap@custard:~/data/development/cj_restart$ wget --http-user=user --password=password --post-data 'rmbutton&VALUE=Restart' http://172.19.3.1/reset/index.html
> --2010-10-16 21:53:30-- http://172.19.3.1/reset/index.html
> Connecting to 172.19.3.1:80... connected.
> HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
> Connecting to 172.19.3.1:80... connected.
> HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
> Length: unspecified [text/html]
> Saving to: `index.html'
> 
>   [ <=>                  ] 678     --.-K/s  in 0.02s
> 
> 2010-10-16 21:53:30 (29.8 KB/s) - `index.html' saved [678]"

Ik heb een work around gevonden. Je kunt user en password ook in de url doen:
wget --post-data 'rmbutton&VALUE=Restart' http://user:password@172.19.3.1/reset/index.html

En toen deed mijn scriptje het weer <zucht van verlichting>.

-- 

Jaap van Wingerde
e-mail: 1234567890@vanwingerde.net
web: http://jaap.vanwingerde.net/

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: