[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wget bluesIs je systeem geüpdatet? Welke sh gebruik je op de terminal en welke in
je script?

Heeft je passwoord (of je user) nog vreemde karakters (buiten alnum)?
(Hier wil ik natuurlijk niet echt het antwoord op weten, maar
afhankelijke van welke sh je gebruikt moet je misschien je wachtwoord
en/of username escapen.

Zomaar twee ideetjes.

Paul

On 10/16/10 22:00, Jaap van Wingerde wrote:
> Lezers!
> 
> De CopperJet 1616-2P ADSL Gateway van Alice houdt er nog al eens mee op. Dan moet een van ons de voeding er even uithalen. We zijn niet altijd thuis en dan ligt er dus een en ander stil.
> 
> Daarom heb ik een scriptje gemaakt dat controleert of twee betrouwbare domeinen gepingt kunnen worden. Als dat voor beiden niet het geval is, wordt de ADSL gateway door het opvragen van een webpagina door wget (met identificatie en wat postdata) herstart. Werkte perfect.
> 
> Sinds vanochtend blijkt er iets mis te zijn.
> 
> Als ik via het script met wget de pagina opvraag krijg ik de volgende foutmeldingen.
> "--2010-10-16 21:52:09-- http://172.19.3.1/reset/index.html
> Connecting to 172.19.3.1:80... connected.
> HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
> Connecting to 172.19.3.1:80... connected.
> HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
> Authorization failed."
> 
> Handmatig op de prompt lukt het wel:
> "jaap@custard:~/data/development/cj_restart$ wget --http-user=user --password=password --post-data 'rmbutton&VALUE=Restart' http://172.19.3.1/reset/index.html
> --2010-10-16 21:53:30-- http://172.19.3.1/reset/index.html
> Connecting to 172.19.3.1:80... connected.
> HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
> Connecting to 172.19.3.1:80... connected.
> HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
> Length: unspecified [text/html]
> Saving to: `index.html'
> 
>   [ <=>                  ] 678     --.-K/s  in 0.02s
> 
> 2010-10-16 21:53:30 (29.8 KB/s) - `index.html' saved [678]"
> 
> De opdrachten op de prompt en in het script zijn identiek. Wat zou er mis gaan?
> 
> Doeg,
> Jaap.
> 

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: