[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Daisy Player: segmentation faultOp 20100705 om 19:58 schreef Geert Stappers:
> Op 20100705 om 16:47 schreef Dirk Schouten:
> > Geachte Debian groep,
> > Ik probeer een DAISY (Digital Accessible Information
> > SYstem) speler onder Ubuntu aan de praat te krijgen.
> > Daisy is het systeem voor slechtzienden om boeken
> > voorgelezen te krijgen.
 <knip/>
> > Vandaar dat ik de vraag hier stel.
> 
> 
> En voor zo een goed vraag wil ik wel moeite doen.
> 
> Echter, ik loop tegen iets merkwaardigs aan.
> 
  <knip/> 
> Komt er echter bij
>  fakeroot debian/rules binary
> opnieuw de foutmelding
>  ldconfig -v -n .
>  make[1]: ldconfig: Command not found
> Als of de file debian/rules helemaal niet aangepast is.
>  grep ldconfig debian/rules
>  	/sbin/ldconfig -v -n .
> 
> Toch wel aangepast.
> 
> 
> Wordt vervolgt.

Update:

Het blijkt dat de `ldconfig` ook in Makefile zit.

Een nette oplossing laat nog op zich wachten.


Stappers


Reply to: