[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flash problemenJe kan flash installeren vanuit de debian multimedia repository deze
werkt prima met chromium. Zie ook:
http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=6&t=52992


Reply to: