[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Overgang naar dependency-based bootingHa,

On 31-05-10 00:14, Diederik de Haas wrote:
> Het doel is om de 'willekeurige' volgorde van de init scripts te vervangen door een logische 
> volgorde. Dus niet 'S25libdevmapper1.02' waar de S25 de volgorde bepaald, maar mbv required-start en 
> required-stop velden wordt aangegeven wat gestart/gestopt moet zijn voordat het betreffende init 
> script gestart/gestopt wordt. Anders gezegd geef je in het init script aan wat de dependencies zijn 
> van het betreffende init script.
> 
> Dependency booting is overigens wel heel erg cool: super snelle boot time (gaat nu parallel ipv 
> sequentieel).

Een kleine opmerking terzijde: dependency based boot sequencing is niet
hetzelfde als parallel booting. Het eerste slaat alleen op de volgorde
waarin de boot scripts worden uitgevoerd; het parallel draaien van boot
scripts is weer een uitbreiding daarop.

Zie bijvoorbeeld
http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2010/05/msg00009.html voor
meer informatie.

Ik quote:

"Dependency based boot sequencing was enabled by default in unstable and
testing in last July. [...] The next natural step is to use the dependency
information to run the scripts in parallel, and this is now enabled when
the machine uses dependency based boot sequencing."

Groeten,
Martijn.

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: