[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Samba security-update probleemOn Fri, 2010-03-05 at 12:05 +0100, Arjen Bax wrote:
> S_ISVTX is de sticky bit in de file mode (de t in drwxrwxrwt in ls -ld
> /etc/samba). Hoe het kan dat je daar als root geen rechten hebt, weet
> ik niet. Mogelijk is het een NFS-directory? (Zou niet mogen bij /etc.)
> Of mogelijk heeft het iets te maken met de dubbele // in de filenaam.
> Dit zou een enkele moeten zijn.

Of het bestandssysteem is read-only gemount.

Groet, Jochem


Reply to: