[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: smb.conf plots gewijzigdGeert Stappers schreef:
> Op 20100227 om 13:08 schreef Paul van der Vlis:
>> Hallo,
>>
>> Bij een klant die een fileserver heeft (die nog met Etch werkt) deed
>> zich een raar probleem voor. In smb.conf was achter elke share
>> onderstaande toegevoegd, waardoor geen enkele share het meer deed:
>> --------
>> available = no
>> browseable = no
>> public = no
>> writable = no
>> -------
>>
>> Omdat het om nogal veel shares gaat en de toevoegingen steeds identiek
>> zijn, heb ik de indruk dat dit door een script is uitgevoerd. De klant
>> is die dag zelf op de machine bezig geweest als root, maar heeft zich
>> alleen met iets anders beziggehouden. Het lijkt een vergissing.
>>
>> Heeft iemand een idee hoe zoiets kan ontstaan?
> 
> Aanvullende informatie (ook reeds via een ongelukkige weg voorbij gekomen)
> 
> | Webmin en Swat zijn niet geinstalleerd.
> |
> | Er is wel een standaard Gnome desktop geinstalleerd en dat heeft ook
> | enkele beheer-opties voor Samba <knip/>
> 
> 
> A.u.b. de output van `ls -l /etc/samba/smb.conf`

-rw-r--r-- 1 root root 4292 2010-02-25 10:52 /etc/samba/smb.conf

> en verdere informatie om te kunnen zien, wie schrijfrechten hebben 
> op de file die "onverwacht veranderd" is.

Er staat niets speciaals in /etc/sudoers of /etc/group.

De lokale beheerder heeft het root-paswoord en kan dat ingegeven hebben
op verzoek van b.v. een van die Gnome programmaatjes (ik zal nog
uitzoeken of dit in /var/log/auth.log verschijnt). Verder blijkt Gnome
dit soort paswoorden nogal gemakkelijk te onthouden.
Ik zal hem nog wat verder vragen, maar het zou handig zijn als ik wist
welk programma of script zoiets gedaan kan hebben.

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.
-- 
http://www.vandervlis.nl/


Reply to: