[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

smb.conf plots gewijzigdHallo,

Bij een klant die een fileserver heeft (die nog met Etch werkt) deed
zich een raar probleem voor. In smb.conf was achter elke share
onderstaande toegevoegd, waardoor geen enkele share het meer deed:
--------
available = no
browseable = no
public = no
writable = no
-------

Omdat het om nogal veel shares gaat en de toevoegingen steeds identiek
zijn, heb ik de indruk dat dit door een script is uitgevoerd. De klant
is die dag zelf op de machine bezig geweest als root, maar heeft zich
alleen met iets anders beziggehouden. Het lijkt een vergissing.

Heeft iemand een idee hoe zoiets kan ontstaan?

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.
-- 
http://www.vandervlis.nl/


Reply to: