[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: smb.conf plots gewijzigdOp 20100227 om 13:08 schreef Paul van der Vlis:
> Hallo,
> 
> Bij een klant die een fileserver heeft (die nog met Etch werkt) deed
> zich een raar probleem voor. In smb.conf was achter elke share
> onderstaande toegevoegd, waardoor geen enkele share het meer deed:
> --------
> available = no
> browseable = no
> public = no
> writable = no
> -------
> 
> Omdat het om nogal veel shares gaat en de toevoegingen steeds identiek
> zijn, heb ik de indruk dat dit door een script is uitgevoerd. De klant
> is die dag zelf op de machine bezig geweest als root, maar heeft zich
> alleen met iets anders beziggehouden. Het lijkt een vergissing.
> 
> Heeft iemand een idee hoe zoiets kan ontstaan?

Aanvullende informatie (ook reeds via een ongelukkige weg voorbij gekomen)

| Webmin en Swat zijn niet geinstalleerd.
|
| Er is wel een standaard Gnome desktop geinstalleerd en dat heeft ook
| enkele beheer-opties voor Samba <knip/>


A.u.b. de output van `ls -l /etc/samba/smb.conf`
en verdere informatie om te kunnen zien, wie schrijfrechten hebben 
op de file die "onverwacht veranderd" is.


Groeten
Geert Stappers

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: