[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Regarding: smb.conf plots gewijzigdGeert Stappers schreef:
> Op 20100227 om 13:08 schreef Paul van der Vlis:
>> Hallo,
>>
>> Bij een klant die een fileserver heeft (die nog met Etch werkt) deed
>> zich een raar probleem voor. In smb.conf was achter elke share
>> onderstaande toegevoegd, waardoor geen enkele share het meer deed:
>> --------
>> available = no
>> browseable = no
>> public = no
>> writable = no
>> -------
>>
>> Omdat het om nogal veel shares gaat en de toevoegingen steeds identiek
>> zijn, heb ik de indruk dat dit door een script is uitgevoerd. De klant
>> is die dag zelf op de machine bezig geweest als root, maar heeft zich
>> alleen met iets anders beziggehouden. Het lijkt een vergissing.
>>
>> Heeft iemand een idee hoe zoiets kan ontstaan?
> 
> Mijn inschattings is dat het midden is tussen de ontkenning van
> high-tech en een poging om complexiteit willen versimpelen.
> 
> En laat ik een stap verder gaan en met niet onderbouwde beschuldingen
> komen: tools als webmin en swat.

Webmin en Swat zijn niet geinstalleerd.

Er is wel een standaard Gnome desktop geinstalleerd en dat heeft ook
enkele beheer-opties voor Samba waar ik niet erg in thuis ben.

> Mijn advies: Opleiding, scholing en/of uitleg.

De lokale beheerder daar weet hoe hij Samba kan configureren d.m.v. het
wijzigen van /etc/samba/smb.conf, dat doet hij ook regelmatig. Maar de
laatste tijd was dat niet nodig.

Hij had die dag alleen een custom-scriptje gedraaid om SSL-keys aan te
maken. Dat staat los van Samba, maar hij kan een fout hebben gemaakt
natuurlijk.

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.
-- 
http://www.vandervlis.nl/


Reply to: