[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Package builden na vertalingOp 20090906 om 20:11 schreef Joost van Baal:
> Op Sun  6 Sep 2009 om 11:08:06 +0200 schreef Paul van der Vlis:
> > Hallo,
> > 
> > Ik heb een programma vertaald in het nederlands en na het vertaalwerk
> > wou ik dat pakket ook graag in het Nederlands zien.
> > 
> > Na het downloaden van het source-pakket heb ik het .po file toegevoegd.
> > Na het draaien van  "dpkg-buildpackage -rfakeroot" zie ik van alles
> > voorbijkomen wat goed lijkt, en dan dit:
> > ----------
> > # Add here commands to clean up after the build process.
> > /usr/bin/make distclean
> > make[1]: Entering directory `/home/paul/x2goclient-gtk/x2goclient-gtk-3.01'
> > make[1]: *** No rule to make target `distclean'.  Stop.
> > make[1]: Leaving directory `/home/paul/x2goclient-gtk/x2goclient-gtk-3.01'
> > make: *** [clean] Error 2
> > dpkg-buildpackage: failure: fakeroot debian/rules clean gave error exit
> > status 2
> > ----------

Euh, die foutmelding heeft niets .po of ander vertaalwerk te maken.

> > Ik neem aan dat ik iets moet wijzigen in de Makefile.am en dan met
> > automake een nieuwe Makefile.in moet genereren. Iemand een tip over wat
> > ik zou moeten wijzigen? (ik heb de Makefile.am toegevoegd).

Begin eens zonder wijzigingen.

Nog een advies: tijdens de ontwikkelfase
 i.p.v. "dpkg-buildpackage -rfakeroot"  "fakeroot debian/rules binary"

> > Zal dit overigens zowiezo wel goed gaan? (ik heb uiteraard niet de PGP
> > key van de maintainer). Bekijken anderen ook eerst hun vertaling in de
> > applcatie zelf?  Bij sommige strings is de context wat onduidelijk, of
> > hoeveel ruimte er is.
> > 
> 
> Staat er geen Makefile.am in po/ ?  Ik denk dat je daar moet kijken.

De directory po/  zal goed zijn,
maar of Makefile.am de juist is, betwijfel ik.

En helaas heeft de original poster het niet nodig gevonden om een URL aan
te leveren van de .orig.tar.gz en de .diff.gzCheers
Geert Stappers

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: