[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Package builden na vertalingHoi Paul,

Op Sun 6 Sep 2009 om 11:08:06 +0200 schreef Paul van der Vlis:
> Hallo,
> 
> Ik heb een programma vertaald in het nederlands en na het vertaalwerk
> wou ik dat pakket ook graag in het Nederlands zien.
> 
> Na het downloaden van het source-pakket heb ik het .po file toegevoegd.
> Na het draaien van "dpkg-buildpackage -rfakeroot" zie ik van alles
> voorbijkomen wat goed lijkt, en dan dit:
> ----------
> # Add here commands to clean up after the build process.
> /usr/bin/make distclean
> make[1]: Entering directory `/home/paul/x2goclient-gtk/x2goclient-gtk-3.01'
> make[1]: *** No rule to make target `distclean'. Stop.
> make[1]: Leaving directory `/home/paul/x2goclient-gtk/x2goclient-gtk-3.01'
> make: *** [clean] Error 2
> dpkg-buildpackage: failure: fakeroot debian/rules clean gave error exit
> status 2
> ----------
> 
> Ik neem aan dat ik iets moet wijzigen in de Makefile.am en dan met
> automake een nieuwe Makefile.in moet genereren. Iemand een tip over wat
> ik zou moeten wijzigen? (ik heb de Makefile.am toegevoegd).
> 
> Zal dit overigens zowiezo wel goed gaan? (ik heb uiteraard niet de PGP
> key van de maintainer). Bekijken anderen ook eerst hun vertaling in de
> applcatie zelf? Bij sommige strings is de context wat onduidelijk, of
> hoeveel ruimte er is.
> 
> Met vriendelijke groet,
> Paul van der Vlis.
> 
> 
> Makefile.am:
> ---------------
> SUBDIRS = src po
> 
> INTLTOOL_FILES = intltool-extract.in \
>     intltool-merge.in \
>     intltool-update.in
> 
> EXTRA_DIST = AUTHORS TODO README configure
> 
> DISTCLEANFILES = intltool-extract \
>     intltool-merge \
>     intltool-update \
>     po/.intltool-merge-cache
> 
> gladedir=$(pkgdatadir)/glade
> txtdir=$(pkgdatadir)/txt
> pngdir=$(pkgdatadir)/png
> iconsdir=$(pngdir)/icons
> icons128dir=$(iconsdir)/128x128
> icons64dir=$(iconsdir)/64x64
> icons32dir=$(iconsdir)/32x32
> icons16dir=$(iconsdir)/16x16
> 
> glade_DATA = glade/*.glade
> txt_DATA = txt/*
> png_DATA = png/*.png
> icons_DATA = png/icons/*.ic*
> icons128_DATA = png/icons/128x128/*.png
> icons64_DATA = png/icons/64x64/*.png
> icons32_DATA = png/icons/32x32/*.png
> icons16_DATA = png/icons/16x16/*.png
> -----------

Staat er geen Makefile.am in po/ ? Ik denk dat je daar moet kijken.

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: