[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Upgrade perikelenPaul van der Vlis wrote:
> Gebruik je het ook voor desktop-systemen?

Ik gebruik aptitude voor al mijn systemen (servers en laptops, maar die gooi ik
nu maar even op een hoop met destops). Maar, ik gebruik het eigenlijk altijd
interactief. Dan zijn er veel meer mogelijkheden om geconstateerde problemen
direct op te lossen en verder te gaan.

Een upgrade + dist-upgrade vind ik in de meeste gevallen een te grote stap om in
een keer succesvol uit te voeren, zowel met aptitude, als bijvoorbeeld met de
Ubuntu upgrade-manager (of hoe heet dat ding). Ik heb het met apt-get zelf nooit
 gedaan vanwege het bijhouden van de lijst automatisch geinstalleerde pakketten.

> Maar, als ik een pakket op "hold" wil zetten doe ik dat altijd in
> /etc/apt/preferences. En ik doe dat maar zeer zelden, ik kan me niet
> voorstellen dat er iets op hold stond op dat systeem.

Schijnbaar was dat toch het geval, want aptitude klaagde daarover.

-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: