[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verschil in weergavePaul van der Vlis wrote:
> Matijs van Zuijlen schreef:
>> Paul van der Vlis wrote:
>>> Na hier wat mee gespeeld te hebben heb ik wat pakketten gereinstalleerd.
>>> Daarbij valt op dat ik steeds meldingen krijg als:
>>> warning: /usr/lib/X11/fonts/75dpi does not exist or is not a directory
>>> warning: /usr/lib/X11/fonts/misc does not exist or is not a directory
>>> warning: /usr/lib/X11/fonts/Type1 does not exist or is not a directory
>>>
>>> En als ik die directories dan maar aanmaak, dan zijn ze na een volgende
>>> reinstall weer verdwenen en krijg ik dezelfde foutmeldingen.
>> Bij welke pakketten krijg je die foutmelding?
> 
> Bij de volgende pakketten:
> xfonts-100dpi xfonts-75dpi xfonts-base xfonts-encodings xfonts-scalable
> unifont

Hm. Volgens de changelog van het eerste pakket zouden de fonts al in januari
2006 naar de juiste nieuwe plek verplaatst moeten zijn. Best raar dat dat op een
Etch-systeem nog problemen geeft.

> Ik heb eigenlijk al besloten om de machine maar aan de kant te zetten en
> verder te gaan met een andere machine en die schoon te installeren.
> Dat heeft ook andere voordelen.

Dan verdwijnt het probleem vanzelf :-).

-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: