[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Alle default-packages installerenPaul van der Vlis schreef:
Hallo,

Tijdens de installatie procedure komt er een vraag voorbij waar je kunt
selecteren of je b.v. een desktop wilt. Is het ook mogelijk deze vraag
later nog eens te krijgen?

Doelstelling: na het upgraden van Etch naar Lenny bleken bepaalde
packages verdwenen, voorbeelden: openoffice-*, locate.
Ik verwacht dat ik via dit programma er voor kan zorgen dat ontbrekende
default-pakketten geinstalleerd worden.
Een lijst met deze default-packages zou dus ook wel geschikt zijn.

aptitude (de ncurses ui van aptitude) heeft ook een 'tasks'-optie. Daar staan wat meer taken in dan in tasksel. Zo installeert tasksel bij de keuze 'desktop' standaard de gnome-desktop, via aptitude kan je kiezen voor kde, xfce etc.

Sjoerd

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: