[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Upgrade perikelenPaul van der Vlis schreef:
Hallo,
>
...
Verder probeer ik steeds aptitude te gebruiken, maar ook deze keer was
het weer niet mogelijk. Aptitude moest lang denken na mijn "aptitude
upgrade", gaf onderstaande melding en stopte er mee:

Het beste is om met aptitude eerst een 'safe-upgrade' uit te voeren. Daarna kan je gaan stoeien met de moeilijk oplosbare dependencies met een 'full-upgrade'. 'aptitude upgrade' is tegenwoordig verouderd, maar voert dacht ik naar de 'safe-upgrade' uit.

Sjoerd


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: