[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lijst van packages zonder repositorySjoerd Hardeman schreef:
> Paul van der Vlis schreef:
>> Frans Pop schreef:
>>> Paul van der Vlis wrote:
>>>> Wie weet hoe ik een lijstje kan genereren met 'verweesde packages' op
>>>> een systeem, en daarmee bedoel ik packages die niet meer in de
>>>> repositories van sources.list te vinden zijn en dus blijkbaar niet meer
>>>> aanwezig zijn na een upgrade, of ooit "los" zijn geinstalleerd.
>>>>
>>>> Het gaat me om een commando wat als output deze packages heeft.
>>> Moet het perse output van een command zijn?
>>> De meest simpele manier om ze te zien is gewoon aptitude te starten
>>> en de speciale categorie "Obsolete and locally installed packages" te
>>> bekijken.
>>
>> Ja, dat ken ik, en ik verbaas me er over dat ik iets dergelijks niet via
>> een commandline optie van aptitude kan doen (of tenminste: ik weet niet
>> hoe).
> Dat kan, met
>  aptitude search ~o
> Een erg handige site voor aptitude search terms:
> http://algebraicthunk.net/~dburrows/projects/aptitude/doc/en/ch02s03s05.html#tableSearchTermQuickGuide

Ha, naar iets dergelijks was ik eigenlijk op zoek.

Nog wat formattering toegevoegt, dit geeft alleen de namen van de
packages:  aptitude -F %p search ~o

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.
-- 
http://www.vandervlis.nl/


Reply to: