[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lijst van packages zonder repositoryPaul van der Vlis schreef:
Frans Pop schreef:
Paul van der Vlis wrote:
Wie weet hoe ik een lijstje kan genereren met 'verweesde packages' op
een systeem, en daarmee bedoel ik packages die niet meer in de
repositories van sources.list te vinden zijn en dus blijkbaar niet meer
aanwezig zijn na een upgrade, of ooit "los" zijn geinstalleerd.

Het gaat me om een commando wat als output deze packages heeft.
Moet het perse output van een command zijn?
De meest simpele manier om ze te zien is gewoon aptitude te starten en de speciale categorie "Obsolete and locally installed packages" te bekijken.

Ja, dat ken ik, en ik verbaas me er over dat ik iets dergelijks niet via
een commandline optie van aptitude kan doen (of tenminste: ik weet niet
hoe).
Dat kan, met
 aptitude search ~o
Een erg handige site voor aptitude search terms: http://algebraicthunk.net/~dburrows/projects/aptitude/doc/en/ch02s03s05.html#tableSearchTermQuickGuide

Sjoerd

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: