[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lijst van packages zonder repositoryPaul van der Vlis wrote:
> Wie weet hoe ik een lijstje kan genereren met 'verweesde packages' op
> een systeem, en daarmee bedoel ik packages die niet meer in de
> repositories van sources.list te vinden zijn en dus blijkbaar niet meer
> aanwezig zijn na een upgrade, of ooit "los" zijn geinstalleerd.
> 
> Het gaat me om een commando wat als output deze packages heeft.

Moet het perse output van een command zijn?
De meest simpele manier om ze te zien is gewoon aptitude te starten en de 
speciale categorie "Obsolete and locally installed packages" te bekijken.

Merk op dat dit geen pakketten laat zien die locaal geïnstalleerd zijn met 
een hogere versie dan de versie in het archief, maar alleen pakketten die 
helemaal niet meer in het archief voorkomen.

Zie ook:
http://www.debian.org/releases/lenny/i386/release-notes/ch-upgrading.en.html#obsolete

Cheers,
FJP


Reply to: