[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Samen freezen met Ubuntuoneman schreef:
> 
> On 21 aug 2009, at 10:25, Paul van der Vlis wrote:
> 
>> Hallo,
>>
>> Op het moment is er nogal een discussie gaande over een gezamelijke
>> "freeze" van Debian met Ubuntu. De wens komt vooral van Mark
>> Shuttleworth van Ubuntu, het liefst wil hij nog meer distributies gelijk
>> laten freezen.
>>
>> In de distributies die mee doen zouden dan dezelfde softwareversies
>> komen te zitten. Dat maakt (security) support eenvoudiger. En op den
>> duur zou ook de release datum van software er op kunnen worden afgestemd.
>>
>> Een risico voor Debian om mee te doen lijkt me, dat Ubuntu meer
>> marktaandeel zou kunnen afsnoepen.
> 
> Debian is geen commerciële distributie, dus moeten we ook niet denken in
> termen van marktaandeel. 

Daar heb je wel een punt. Marktaandeel is natuurlijk geen doel op zich,
kwaliteit en principes gaan voor.
Toch is denk ik "de install-base" (om maar een vriendelijker term te
bedenken) ook wel iets wat van belang is voor op zijn minst sommige
ontwikkelaars.

> Marktdenken in welke vorm dan ook is iets dat
> nu juist met het idee van free software voorkomen kan worden. Trouwens,
> Ubuntu is geheel afhankelijk van het voortbestaan en dus brede draagvlak
> onder ontwikkelaars van Debian. 

Hmm, ik weet niet of dat ondertussen nog zo is.

> Ubuntu heeft er helemaal geen voordeel
> bij om Debian markt af te pakken. 

Ubuntu zal Debian het beste gunnen, maar zich toch vooral op zichzelf
richten.

> Het lijkt me ook eerder dat Ubuntu
> nieuwe markten in de vorm van (relatief) digibete gebruikers en het MKB
> aanboort waar Debian zich niet op richt en, denk ik ook niet op kan
> richten gezien hun nadruk op free software en een meer 'under the hood'
> nadruk bij het OS gebruik.

Ook MKB en (relatief) digibete gebruikers kunnen prima free software
gebruiken, mits er goede support is.

>> Het grootste probleem voor het serieus gebruik van Ubuntu lijkt mij
>> namelijk de security-support. Ubuntu biedt maar op een klein deel van de
>> pakketten security-support, Als nu Debian stable en Ubuntu LTS op
>> hetzelfde moment zouden freezen, zou Ubuntu de security-support van
>> Debian kunnen gebruiken voor haar pakketten uit "universe".
>> Verder zouden Ubuntu LTS en Debian stable dan ongeveer dezelfde software
>> hebben, en Ubuntu released veel sneller. Kans dat mensen daarom voor
>> Ubuntu kiezen.
> 
> Wie kiest voor Ubuntu, doet dat niet alleen vanwege de kwaliteit van de
> support, maar zeker ook vanwege de gebruiksvriendelijkheid en
> laagdrempeligheid voor n00bies. 

Je hebt het dan over hobbyisten die hun eigen systeembeheer doen, neem
ik aan.

> Ik zie niet in hoe we er trouwens
> bezwaar tegen zouden moeten hebben dat een distributie veiliger wordt.
> Klagen we niet altijd over de trage security updates van commerciële
> operating systems? Hoe veiliger het net is, hoe beter voor iedereen. En
> dat kun je alleen denken wanneer je niet in marktaandeel denkt.

Klopt.

>> Ook voor Debian zijn er echter voordelen. Het eerder verschijnen van
>> Ubuntu kan gezien worden als een soort grote beta-test voor Debian. Van
>> problemen in Ubuntu zouden we kunnen leren.
>> Verder is er kans dat sommige source-pakketten zullen gaan verhuizen van
>> Ubuntu naar Debian,
>>
>> Verder zou het freeze-moment ook nog gekozen kunnen worden op een
>> tijdstip waarop bijvoorbeeld Redhat de boel ook freezed. Dan wordt de
>> combinatie wel erg interessant, en zullen anderen zich misschien gaan
>> aansluiten. Suse lijkt ook interesse te hebben.
> 
> Het is prachtig als je op grond van de achterliggende filosofie (free,
> commerciële support, server minded, desktop minded etc.) voor een
> distributie kan kiezen, i.p.v. op grond van software versies. Het is ook
> voor het uitvoeren van grote transities van de onderliggende libraries
> en dependencies een groot voordeel als dat over meerdere distibuties
> heen gebeurt. Dan hoeft er veel minder rekening gehouden te worden met
> oudere omgevingen bij het doorontwikkelen van software.

Daar heb je gelijk aan.

Als ik je zo hoor dan ben je het met me eens dat het een goede zaak is
als Debian en Ubuntu tegelijk freezen.
Of ken je nog argumenten tegen dit gezamelijke freezen?

Wat ik nog kan bedenken is iets als: stel dat er zwaarwegende redenen
zijn om de freeze toch nog wat uit te stellen, dan wordt dat lastiger
als je hierover afspraken hebt met anderen. Verder worden ook na een
freeze pakketten soms toch nog toegelaten, als er goede redenen zijn.

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.
-- 
http://www.vandervlis.nl/


Reply to: