[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Samen freezen met Ubuntu
On 21 aug 2009, at 10:25, Paul van der Vlis wrote:

Hallo,

Op het moment is er nogal een discussie gaande over een gezamelijke
"freeze" van Debian met Ubuntu. De wens komt vooral van Mark
Shuttleworth van Ubuntu, het liefst wil hij nog meer distributies gelijk
laten freezen.

In de distributies die mee doen zouden dan dezelfde softwareversies
komen te zitten. Dat maakt (security) support eenvoudiger. En op den
duur zou ook de release datum van software er op kunnen worden afgestemd.

Een risico voor Debian om mee te doen lijkt me, dat Ubuntu meer
marktaandeel zou kunnen afsnoepen.

Debian is geen commerciële distributie, dus moeten we ook niet denken in termen van marktaandeel. Marktdenken in welke vorm dan ook is iets dat nu juist met het idee van free software voorkomen kan worden. Trouwens, Ubuntu is geheel afhankelijk van het voortbestaan en dus brede draagvlak onder ontwikkelaars van Debian. Ubuntu heeft er helemaal geen voordeel bij om Debian markt af te pakken. Het lijkt me ook eerder dat Ubuntu nieuwe markten in de vorm van (relatief) digibete gebruikers en het MKB aanboort waar Debian zich niet op richt en, denk ik ook niet op kan richten gezien hun nadruk op free software en een meer 'under the hood' nadruk bij het OS gebruik.

Het grootste probleem voor het serieus gebruik van Ubuntu lijkt mij
namelijk de security-support. Ubuntu biedt maar op een klein deel van de
pakketten security-support, Als nu Debian stable en Ubuntu LTS op
hetzelfde moment zouden freezen, zou Ubuntu de security-support van
Debian kunnen gebruiken voor haar pakketten uit "universe".
Verder zouden Ubuntu LTS en Debian stable dan ongeveer dezelfde software
hebben, en Ubuntu released veel sneller. Kans dat mensen daarom voor
Ubuntu kiezen.

Wie kiest voor Ubuntu, doet dat niet alleen vanwege de kwaliteit van de support, maar zeker ook vanwege de gebruiksvriendelijkheid en laagdrempeligheid voor n00bies. Ik zie niet in hoe we er trouwens bezwaar tegen zouden moeten hebben dat een distributie veiliger wordt. Klagen we niet altijd over de trage security updates van commerciële operating systems? Hoe veiliger het net is, hoe beter voor iedereen. En dat kun je alleen denken wanneer je niet in marktaandeel denkt.


Ook voor Debian zijn er echter voordelen. Het eerder verschijnen van
Ubuntu kan gezien worden als een soort grote beta-test voor Debian. Van
problemen in Ubuntu zouden we kunnen leren.
Verder is er kans dat sommige source-pakketten zullen gaan verhuizen van
Ubuntu naar Debian,

Verder zou het freeze-moment ook nog gekozen kunnen worden op een
tijdstip waarop bijvoorbeeld Redhat de boel ook freezed. Dan wordt de
combinatie wel erg interessant, en zullen anderen zich misschien gaan
aansluiten. Suse lijkt ook interesse te hebben.

Het is prachtig als je op grond van de achterliggende filosofie (free, commerciële support, server minded, desktop minded etc.) voor een distributie kan kiezen, i.p.v. op grond van software versies. Het is ook voor het uitvoeren van grote transities van de onderliggende libraries en dependencies een groot voordeel als dat over meerdere distibuties heen gebeurt. Dan hoeft er veel minder rekening gehouden te worden met oudere omgevingen bij het doorontwikkelen van software.


Groet,


Peter

Reply to: