[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Zijn er hier al mensen?Hoi,

Op Wed 12 Aug 2009 om 10:02:20 +0200 schreef Paul van der Vlis:
> Ik ben nieuwsgierig of er zich al mensen hebben aangemeld. Zijn hier al
> mensen, of schrijf ik in het lege? ;-)

Present!

> Misschien ook leuk als mensen die dat willen zich voorstellen.

Zelfstandig ondernemer (http://ad1810.com/), Debian ontwikkelaar, Debian
gebruiker sinds 1998. Zie http://mdcc.cx/ en http://mdcc.cx/~joostvb voor meer
informatie over mij.

Groeten,

Joost

-- 
joostvb@bruhat:~% mplayer http://fmstream.har2009.org:8000/harfm
Will be at HAR2009: thu 13 - sat 15
             https://wiki.har2009.org/page/Village:Debian

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: