[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tilbage til debian ... touchpad-problemer!On Wed, Mar 10, 2010 at 01:42:45AM +0100, Flemming Bjerke wrote:
Sune Vuorela wrote:
On 2010-03-09, Anders Ellenshøj Andersen <andersa@ellenshoej.dk> wrote:
Jonas Smedegaard skrev:
Jeg mener ikke at dette er Debian-specifikt - du oplever en større ændring af Xorg til ikke længere at bruge HAL, noget som også vil ske for Ubuntu og Redhat og alle de andre, efterhånden som de opgraderer Xorg.

Øhm.. xorg går vel netop over til at bruge hal, fra ikke at bruge det, eller hvad?

De går væk fra hal igen over til at bruge udev direkte. hal er ved at blive udfalset.

Tak, for hjælpen. Det bragte omend ikke fuld klarhed så i det en vis forståelse ;-)

Nu kan jeg da godt forstå at jeg blev forvirret og alle de meget
forskellig oplysninger om hvad der skal. Faktisk så meget så jeg ikke
fik kigget ordentligt i logfilerne. Men jeg fandt ud af at få bæstet
til at læse xorg.conf og efterhånden da også læse synaptics driveren
og finde /dev/input/event9. Men jeg kan stadig ikke scrolle på min
tossepadde, uff.

Jeg fandt så følgende side, som udmærker ved mange muligheder, men i
øvrigt bidrager til min forvirring.

http://wiki.debian.org/DebianEeePC/HowTo/ElantechTouchpad

På wiki-sider kan du checke i historikken[1] hvornår en information er tilføjet.

...men nu jeg kigger efter, så synes jeg da at netop den side er rimeligt overskuelig:

Punkt 1.1 og 1.2 handler om support i kernen. Spring punkt 1.1 over som omhandler Lenny, og læs i stedet punkt 1.2 som ultrakort siger at pegepladen genkendes automatisk.


Punkt 1.3 handler om hvorfor det er fordel at bøvle med den mere komplicerede pegeplade-driver end blot at bruge muse-emulering.

Punkt 1.4 og 1.5 handler om opsætning i Xorg. Spring punkt 1.4 over som er forældet, og læs istedet helt konkret hvad jeg (længere nede - jeg har ikke skrevet denne mail kronologisk) tåget omtaler at have hørt om mht. opsætning via udev/rules.d.

I slutningen præciseres også at gpointing-device-settings ikke erstatter synaptics-driveren, men kun grafisk konfiguration af den. Og ganske rigtigt - driveren er i pakken xserver-xorg-input-synaptics og det er kun gsynaptics-pakken som den erstatter.

Kort sagt super information, efter min mening!! :-)


gpointing hjalp for øvrigt ikke, men det kan jo være fordi xord.conf
overruler???

Ja - sandsynligvis undertrykker du en masse brugervenlig automatisk i den ny Xorg ved at bruge den forældede xorg.conf. Prøv om ikke det er muligt at undgå at bruge en xorg.conf overhovedet!

En væsentlig ændring (læs: forbedring) i den nye Xorg er at den foretrukne opsætning sker dynamisk ved at spørge systemet. Det er fortsat muligt at fiksere en opsætning ved at bruge en xorg.conf opsætningsfil men det er bagstræberisk.

Ja, det er tricky at gøre avancerede ting med det nye design, netop fordi det er nyt og det derfor er svært at finde konkrete eksempler på korrekt moderne opsætning og meget meget let at snuble over forældede vejledninger som virker men altså er forældede.

Jeg mener at have læst nogle indlæg om den nyeste måde - at overstyre autodetektering vha. udev.d filer - på OpenMoko-listen (ikke til pegeplade men til trykfølsom skærm): http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-fso-maint/


 - Jonas


[1] Lige netop MoinMoin som bruges ved Debian er ikke den mest elegante wiki at søge historik i, men det er muligt at steppe igennem (eller sammenligne på tværs af flere ændringer for lidt hurtigere "søgning". Ikiwiki er nok det sejeste til at gennemgå historik, da der bruges et ægte VCS - hvis vel at mærke den rå VCS er gjort offentligt tilgængelig.

Oh, jeg er stor fan af ikiwiki - uanset at jeg er pakkevedligeholder for MoinMoin og oprindeligt oversatte det til dansk...

--
* Jonas Smedegaard - idealist & Internet-arkitekt
* Tlf.: +45 40843136  Website: http://dr.jones.dk/

 [x] quote me freely  [ ] ask before reusing  [ ] keep private

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: