[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tilbage til debian ... touchpad-problemer!On 2010-03-09, Anders Ellenshøj Andersen <andersa@ellenshoej.dk> wrote:
> Jonas Smedegaard skrev:
>>
>> Jeg mener ikke at dette er Debian-specifikt - du oplever en større 
>> ændring af Xorg til ikke længere at bruge HAL, noget som også vil ske 
>> for Ubuntu og Redhat og alle de andre, efterhånden som de opgraderer 
>> Xorg.
>>
>>  - Jonas
>>
>
> Øhm.. xorg går vel netop over til at bruge hal, fra ikke at bruge det, 
> eller hvad?

De går væk fra hal igen over til at bruge udev direkte. hal er ved at
blive udfalset.

/Sune


Reply to: