[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tilbage til debian ... touchpad-problemer!On Tue, Mar 09, 2010 at 02:58:26PM +0100, Anders Ellenshøj Andersen wrote:
Jonas Smedegaard skrev:

Jeg mener ikke at dette er Debian-specifikt - du oplever en større ændring af Xorg til ikke længere at bruge HAL, noget som også vil ske for Ubuntu og Redhat og alle de andre, efterhånden som de opgraderer Xorg.

Øhm.. xorg går vel netop over til at bruge hal, fra ikke at bruge det, eller hvad?

Der er vist flere forskellige ryk igang. Jeg troede også først at HAL blev centralt, men samtidigt er der arbejde igang med at flytte annoncering af input devices fra HAL til udev.

Jeg har ikke kunnet finde noget autoritativ dokumentation, men har efterprøvet ved at afinstallere HAL (som hev GNOME med sig) og kunne ganske rigtigt fortsat bruge mus, tastatur og trackpad problemfrit.

Så måske det drejer sig om at Xorg skifter fra selv at håndtere disse enheder til at spørge systemet, og at "systemet" hidtil har været HAL men med tiden bliver udev.

...Ah! Jeg fandt et hint: Kildepakken xorg-server nævner følgende i version 2:1.7.2-1 (frigivet 2009-11-29):

  * Use libudev instead of libhal for input hotplug on linux.


Så tyder på at min mistanke var rigtig at HAL var forbigående og udev er fremtiden.


 - Jonas

--
* Jonas Smedegaard - idealist & Internet-arkitekt
* Tlf.: +45 40843136  Website: http://dr.jones.dk/

 [x] quote me freely  [ ] ask before reusing  [ ] keep private

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: