[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Digital signatur, udlevering af offentlig nøgle.On Tuesday 22 March 2005 22:53, Anders Ellenshøj Andersen wrote:
> Ok. Men der må trods alt være forskel.. Det er vel lidt sværere at misbruge
> en offentlig nøgle?

Det er "umuligt". Et grundkoncept i asynkron kryptering/autentisering er, at 
den offentlige nøgle er værdiløs til andet end at encode med. Ligeledes er 
den private nøgle -- også kaldet dekrypteringsnøglen -- den følsomme af 
sættet.

Med venlig hilsen, Anders Breindahl/skrewz.Reply to: