[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemer med cdrecordHej, 

Jeg fik den samme besked som Anders Breindahl med kommandoen
# cdrecord -scanbus 
men med kommandoen
# cdrecord dev=ATA: -scanbus , får jeg
 Cdrecord-Clone 2.01a34 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg
 Schilling NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified)
 release of cdrecord and thus may have bugs that are not present in the
 original version. Please send bug reports and support requests to
 <cdrtools@packages.debian.org>. The original author should not be bothered
 with problems of this version.

 scsidev: 'ATA:'
 devname: 'ATA'
 scsibus: -1 target: -1 lun: -1
Warning: Using badly designed ATAPI via /dev/hd* interface.
 cdrecord: No such file or directory. Cannot open '/dev/pg*'. Cannot open
 SCSI driver. cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'.
cdrecord: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
 cdrecord:
 cdrecord: For more information, install the cdrtools-doc
 cdrecord: package and read /usr/share/doc/cdrecord/README.ATAPI.setup .

Altså stadig en fejlmeddelelse. Det bekræftiger min antagelse, at den 
sidstnævnte kommando virker med kerne 2.6., men ikke med 2.4. Derfor tænker 
jeg på at udskifte min kerne (2.4.26-1-k7) med 2.6.9-1-k7. I følge 
Debianguiden kan det gøres blot med kommandoen
# apt-get install kernel-image-2.6.9-1-k7
Men er det virkelig så enkelt? Eller er der noget, man først skal sikre sig 
inden man springer ud? (Jeg har sikret mig, at pakken er tilgængelig 
via /etc/apt/sources.list)

Med venlig hilsen Ole Hansen


Søndag den 19. december 2004 14:55 skrev Anders Breindahl:
> Hej,
> Jeg prøvede lige at køre et par kommandoer på min egen maskine:
> Først denne kommando:
> # cdrecord -scanbus
> Cdrecord-Clone 2.01a38 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg
> Schilling NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified)
> release of cdrecord and thus may have bugs that are not present in the
> original version. Please send bug reports and support requests to
> <cdrtools@packages.debian.org>. The original author should not be bothered
> with problems of this version.
>
> cdrecord: No such file or directory. Cannot open '/dev/pg*'. Cannot open
> SCSI driver. cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'.
> cdrecord: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
> cdrecord:
> cdrecord: For more information, install the cdrtools-doc
> cdrecord: package and read /usr/share/doc/cdrecord/README.ATAPI.setup .
>
>
>
> Og så denne:
> # cdrecord dev=ATA: -scanbus
> Cdrecord-Clone 2.01a34 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg
> Schilling NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified)
> release of cdrecord and thus may have bugs that are not present in the
> original version. Please send bug reports and support requests to
> <cdrtools@packages.debian.org>. The original author should not be bothered
> with problems of this version.
>
> scsidev: 'ATA:'
> devname: 'ATA'
> scsibus: -1 target: -1 lun: -1
> Warning: Using badly designed ATAPI via /dev/hd* interface.
> Linux sg driver version: 3.5.27
> Using libscg version 'schily-0.8'.
> scsibus0:
>     0,0,0   0) *
>     0,1,0   1) 'TOSHIBA ' 'DVD-ROM SD-C2502' '1D13' Removable CD-ROM
>     0,2,0   2) *
>     0,3,0   3) *
>     0,4,0   4) *
>     0,5,0   5) *
>     0,6,0   6) *
>     0,7,0   7) *
>
> Jeg finder dette interessant - monstro det kan hjælpe dig, også, til trods
> for at du ikke kører 2.6.9? Ydermere er mange tilfredse med at bruge
> frontenden k3b i KDE.
>
> Med venlig hilsen, Anders Breindahl.
>Reply to: