[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemer med cdrecordJeg har installeret cdrecord i Debian Sarge men den virker ikke.
Når jeg udfører kommandoen cdrecord -scanbus, får jeg følgende fejlmeddelelse:

Cdrecord-Clone 2.01a38 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg
Schilling
NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified) release of
cdrecord
      and thus may have bugs that are not present in the original
version.
      Please send bug reports and support requests to
<cdrtools@packages.debian.org>.
      The original author should not be bothered with problems of this
version.
 
cdrecord: No such file or directory. Cannot open '/dev/pg*'. Cannot open
SCSI driver.
cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'.
cdrecord: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
cdrecord:
cdrecord: For more information, install the cdrtools-doc
cdrecord: package and read /usr/share/doc/cdrecord/README.ATAPI.setup .


Jeg har fulgt vejledningen i /usr/share/doc/cdrecord/README.ATAPI.setup for 
kerne 2.4.20-bf2.4 efter bedste evne uden held. Problemet er, at der i 
eksemplet nævnes lilo men jeg har grub og desuden har jeg kerne 2.4.26-1-k7. 
Jeg ved at komfigurationsfilen for grub er /boot/grub/menu.lst, men hvordan 
skal fremgangsmåden beskrevet i overnævnte fil modificeres i midt tilfælde?
Eller vil det som alternativ være nemmere at opgradere kernen til en i 2.6. 
serien?(og hvordan gøres det i så tilfælde?)

Venlig hilsen Ole Eivind HansenReply to: