[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemer med cdrecordHej,
Jeg prøvede lige at køre et par kommandoer på min egen maskine:
Først denne kommando:
# cdrecord -scanbus
Cdrecord-Clone 2.01a34 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg Schilling
NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified) release of cdrecord
   and thus may have bugs that are not present in the original version.
   Please send bug reports and support requests to <cdrtools@packages.debian.org>.
   The original author should not be bothered with problems of this version.

cdrecord: No such file or directory. Cannot open '/dev/pg*'. Cannot open SCSI driver.
cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'.
cdrecord: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
cdrecord:
cdrecord: For more information, install the cdrtools-doc
cdrecord: package and read /usr/share/doc/cdrecord/README.ATAPI.setup .Og så denne:
# cdrecord dev=ATA: -scanbus
Cdrecord-Clone 2.01a34 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg Schilling
NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified) release of cdrecord
   and thus may have bugs that are not present in the original version.
   Please send bug reports and support requests to <cdrtools@packages.debian.org>.
   The original author should not be bothered with problems of this version.

scsidev: 'ATA:'
devname: 'ATA'
scsibus: -1 target: -1 lun: -1
Warning: Using badly designed ATAPI via /dev/hd* interface.
Linux sg driver version: 3.5.27
Using libscg version 'schily-0.8'.
scsibus0:
    0,0,0   0) *
    0,1,0   1) 'TOSHIBA ' 'DVD-ROM SD-C2502' '1D13' Removable CD-ROM
    0,2,0   2) *
    0,3,0   3) *
    0,4,0   4) *
    0,5,0   5) *
    0,6,0   6) *
    0,7,0   7) *

Jeg finder dette interessant - monstro det kan hjælpe dig, også, til trods for at du ikke kører 2.6.9?
Ydermere er mange tilfredse med at bruge frontenden k3b i KDE.

Med venlig hilsen, Anders Breindahl.


On Sunday 19 December 2004 14:13, Ole Eivind Hansen wrote:
> Jeg har installeret cdrecord i Debian Sarge men den virker ikke.
> Når jeg udfører kommandoen cdrecord -scanbus, får jeg følgende fejlmeddelelse:
> 
> Cdrecord-Clone 2.01a38 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg
> Schilling
> NOTE: this version of cdrecord is an inofficial (modified) release of
> cdrecord
>       and thus may have bugs that are not present in the original
> version.
>       Please send bug reports and support requests to
> <cdrtools@packages.debian.org>.
>       The original author should not be bothered with problems of this
> version.
>  
> cdrecord: No such file or directory. Cannot open '/dev/pg*'. Cannot open
> SCSI driver.
> cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'.
> cdrecord: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
> cdrecord:
> cdrecord: For more information, install the cdrtools-doc
> cdrecord: package and read /usr/share/doc/cdrecord/README.ATAPI.setup .
> 
> 
> Jeg har fulgt vejledningen i /usr/share/doc/cdrecord/README.ATAPI.setup for 
> kerne 2.4.20-bf2.4 efter bedste evne uden held. Problemet er, at der i 
> eksemplet nævnes lilo men jeg har grub og desuden har jeg kerne 2.4.26-1-k7. 
> Jeg ved at komfigurationsfilen for grub er /boot/grub/menu.lst, men hvordan 
> skal fremgangsmåden beskrevet i overnævnte fil modificeres i midt tilfælde?
> Eller vil det som alternativ være nemmere at opgradere kernen til en i 2.6. 
> serien?(og hvordan gøres det i så tilfælde?)
> 
> Venlig hilsen Ole Eivind Hansen
> 
> Reply to: