[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mere IMAP, mail filtre.On Tue, 2004-08-24 at 23:37, Morten Brix Pedersen wrote:
> Hej,
> 
> * Anders Ellenshøj Andersen <andersa@fys.ku.dk> [2004-08-24 22:44:07]:
> > Nu ligger jeg så med problemet om hvordan jeg nu for filtreret alle
> > mine mails på serveren i stedet for på klienten. Postlister skal
> > smides ud i seperate mapper, osv..
> 
> En af mine irritationspunkter ved IMAP, er faktisk at jeg mere eller
> mindre kun kan filtrere på serveren fornuftigt. Jeg ville meget hellere
> kunne filtrere på klientsiden. Hvordan skal jeg ellers filtrere mails på
> de IMAP servere, hvor jeg ikke har mulighed for at smide en .procmailrc
> ind?

Det giver da paa ingen maade mening at filtrere i klienten. Saa er du
bundet til en specifik klient hver gang du skal kontrollere din post.
Meningen med IMAP er netop at lade posten ligge centralt, saa du kan
tilgaa den flere steder fra. Saa giver det ogsaa mest mening at lade
filtreringen fungere centralt.

-- 
Christian Jørgensen | I know kung fu!
http://www.razor.dk | Reply to: