[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mere IMAP, mail filtre.Hej Christian,

* Christian Joergensen <mail@razor.dk> [2004-08-25 08:53:25]:
> On Tue, 2004-08-24 at 23:37, Morten Brix Pedersen wrote:
> > * Anders Ellenshøj Andersen <andersa@fys.ku.dk> [2004-08-24 22:44:07]:
> > > Nu ligger jeg så med problemet om hvordan jeg nu for filtreret alle
> > > mine mails på serveren i stedet for på klienten. Postlister skal
> > > smides ud i seperate mapper, osv..
> > 
> > En af mine irritationspunkter ved IMAP, er faktisk at jeg mere eller
> > mindre kun kan filtrere på serveren fornuftigt. Jeg ville meget hellere
> > kunne filtrere på klientsiden. Hvordan skal jeg ellers filtrere mails på
> > de IMAP servere, hvor jeg ikke har mulighed for at smide en .procmailrc
> > ind?
> 
> Det giver da paa ingen maade mening at filtrere i klienten. Saa er du
> bundet til en specifik klient hver gang du skal kontrollere din post.
> Meningen med IMAP er netop at lade posten ligge centralt, saa du kan
> tilgaa den flere steder fra. Saa giver det ogsaa mest mening at lade
> filtreringen fungere centralt.

Ja, det er klart.

Men hvordan lader du brugere af din egen Postfix/Courier-løsning[0] kunne
filtrere deres post? De har jo ingen hjemmemappe:

http://www.razor.dk/diverse/postfix/

Min pointe var, at det ikke er altid at man har adgang til procmail på
IMAP serveren. F.eks. hos en ISP, på arbejdet eller på skolen.

  - Morten.

-- 
http://mbrix.dk/Reply to: