[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemer med installation af SpamAssassinDavid List <david@davidlist.dk> writes:

> Hvordan laves en dry-run installation med dpkg?

Det gør man ikke. Hvad er det du vil opnå?

'apt-get --simulate' foretager sig ikke noget der involverer noget på
det nivo dpkg fungerer på.

-- 
 Peter Makholm   |       I have no caps-lock but I must scream...
 peter@makholm.net |                        -- Greg
 http://hacking.dk |                           Reply to: