[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kernel 2.6, devfs, ingen xtermOn 07/09, Peter Makholm wrote:

PM> Jeg har ikke haft tid til at lege med udviklingskerner siden
PM> 2.5.67. Men er devfs ikke blevet erklæret OBSOLETE? Der var i hvert
PM> fald en patch på kernelisten.

Dunno, bruger 2.4

PM> Erstatningen hedder udev http://lwn.net/Articles/28897/

Fordele, kort fortalt? Er det stabilt? Tænker at migrere, så
snart 2.6 færdigudgives, så er det rart at være forberedt.


Morten


-- 
"Nothing in life is so exhilarating as to be shot at without result."
                        (Winston Churchill)Reply to: