[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: La censura vinculada a l'espionatge de GoogleJo ja fa molts anys que crec que no es ni fonamental ni necessari fer
servir serveis com el correu de gmail ni de cap altre que de ben segur
llegirà el contingut de les converses i en vendrà les dades i procurarà
fer negoci de la teva vida privada. Per exemple, pago menys de 20 euros
anuals al servidor que utilitzo jo. Ni gratis m'interessa una cosa com
gmail

Salutacions

JordiEl dc. 21 de 04 de 2021 a les 20:21 +0200, en/na Narcis Garcia va
escriure:
> He intentat donar dades bancàries a un company per a què fes una
> contribució dinerària al GiLUG. Però l'he escrit a un compte de
> Gmail, i
> les dades les he xifrat.
> 
> Immediatament he rebut el rebuig de Google per la seva política
> d'inseguretat;
> https://support.google.com/mail/?p=BlockedMessage
> 
> Convido tothom a què reflexioni si realment és fonamental per a la
> vida
> de cadascú, subscriure serveis amb aquesta gent.
> 
> L'article 18.3 de la constitució espanyola diu:
> «Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las
> postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.»
> I l'article 18.4 diu:
> «La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y
> la
> intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio
> de
> sus derechos.»
> Doncs aquesta gent de Califòrnia hi passen per sobre.
> 
> 
> Narcis Garcia
> 
> __________
> I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
> masked enough at this mail public archive. Public archive
> administrator
> should fix this against automated addresses collectors.
> 


Reply to: