[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: La censura vinculada a l'espionatge de GoogleEl 21/4/21 a les 20:21, Narcis Garcia ha escrit:
He intentat donar dades bancàries a un company per a què fes una
contribució dinerària al GiLUG. Però l'he escrit a un compte de Gmail, i
les dades les he xifrat.

Immediatament he rebut el rebuig de Google per la seva política
d'inseguretat;
https://support.google.com/mail/?p=BlockedMessage

Jo fa anys que he rebut i enviat correus xifrats des d'aquest compte de GMail i mai he tingut problemes

Podeu provar-ho responent-me, em comprometo a respondre

Attachment: OpenPGP_0x7CBC364F6D1D8801.asc
Description: OpenPGP public key

Attachment: OpenPGP_signature
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: