[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Privadesa de les dades en GMailHola Orestes

> Segons els documents que pots trobar en aquesta pàgina [1]
> (particularment el primer), el cost de la Google G Suite per
> la UPC és de 121.500 €.
> ...
> [1] https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-2019-del-consell-de-govern/comissio-d2019economia-i-infraestructures/aprovacio-de-la-migracio-del-correu-electronic-corporatiu-de-la-upc-al-nuvol[1]

Curiosament al segon diu que 121.000 € són el cost de les 2.000
hores d'administració de correu, no parla del cost de les
llicències enlloc perquè el 2019 es va assumir que el cost del
servei de Google per a les universitats seria totalment gratuït.

La realitat ha estat una altra: a principis de febrer de 2020 es
va iniciar la migració del correu UPC a Google. Amb la pandèmia
es va accelerar el procés de migració gradual perquè va sorgir la
necessitat de fer videoconferències amb Google Meet i que tothom
tingués ràpidament el compte de Google per a poder-les fer.
Google va oferir gratuïtament tots els serveis per a educació
fins al setembre de 2020 i després s'hauria de començar a pagar
llicències per mantenir el mateix servei o canviar a un model de
servei més restringit. Durant els mesos d'estiu el model de
llicències de Google va anar canviant i finalment la UPC no podia
assumir el cost de tenir tothom amb llicències «enterprise» (les
que permeten 250 assistents al meet, enregistrar-les, etc.), així
que es va decidir tenir 3 tipus de llicències (la més cara per al
professorat, la següent per l'estudiantat i la més econòmica per
al personal i alumni).

Ara es donen algunes situacions curioses. Per exemple:

- el professorat i l'alumnat poden enregistrar les seves
 videoconferències però la majoria del personal no (si ho
 volem fer cal que demanem un canvi temporal de llicència o
 li demanem a algun company que ja la tingui que enregistri
 la sessió).
- les sessions del claustre tampoc es poden fer amb Google Meet
 perquè el número de claustrals supera els 250 participants que
 fixa Google, fins i tot amb la llicència enterprise, i acabem
 utilitzant Zoom.

Per altra banda, Google està evolucionant els seus serveis de
forma molt ràpida (de vegades amb novetats interessants) però
sovint amb canvis que generen força maldecaps (com ara els
permisos de les sales de Google Meet) i que no s'acaben
d'entendre massa. Si més no ara els van anunciant i hi ha un
calendari públic d'actuacions i canvis previstos però l'esforç
que suposa la gestió de tot això tampoc es va considerar a
l'hora de valorar el cost econòmic de la migració a Google.

Salut,
Alex

--
 ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
 ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁  Alex Muntada <alexm@debian.org>
 ⢿⡄⠘⠷⠚⠋  Debian Developer 🍥 log.alexm.org
 ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: