[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Privadesa de les dades en GMailPotser és tan senzill com parlar de rentadores en 4-5 mails seguits i posteriorment obrir el cercador i a veure què et proposa.

Qui diu rentadores, bicicletes :-)


Toni Mas
GPG 3F42A21D84D7E950

Sent with ProtonMail Secure Email.

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
En dilluns 19 d'abril de 2021 a les 18:47, Orestes Mas <orestes@riseup.net> va escriure:

> El dilluns, 19 d’abril de 2021, a les 18:02:54 CEST, fadelkon va escriure:
> 

> > On serà la intervenció? Si pot tenir assistents, has considerat convocar
> > públic? Em fa la sensació que sou molta gent a la upc descontenta amb això
> > però que no us heu trobat. (Espero equivocar-me). Pensa en l'alumnat
> > organitzat també.
> > fdk
> 

> Primerament, gràcies pels comentaris.
> 

> La intervenció era una mort anunciada, perquè el mal gros ja estava fet. Fa
> cosa d'any i mig (però la decisió ja es portava treballant un temps) l'equip
> rectoral va decidir d'adoptar la Google suite per Educació. El confinament per
> la pandèmia ho va accelerar tot enormement, perquè just aleshores es va
> ampliar el contracte per tal d'incloure-hi prestacions addicionals del Google
> Meet, i aquest demanava un compte d'usuari Google UPC per tal d'accedir a la
> funcionalitat plena.
> 

> Amb la "suite" també hi anava el servei de correu, que va substituir el servei
> proporcionat fins aleshores per la UPC.
> 

> Passa que moltes unitats més petites (escoles, departaments, instituts...)
> tenien històricament el seu sistema de correu propi, sovint basat en
> programari lliure i muntat a base d'anys, coneixement i esforç. Aquests
> sistemes eren mantinguts per serveis informàtics propis, però fa també un
> parell d'anys tots aquests serveis es van anar centralitzant en Unitats
> Tècniques de Gestió, i la jugada és que aquests ja no són serveis del
> departament sinó de la UPC. Et diuen que no estan disposats a invertir temps i
> diners en un servei que la proporciona la UPC (via GMail, clar).
> 

> Vaja, que la decisió a nivell UPC ja està presa. A nivell de departament
> encara no, però el fet és que estan deixant morir d'obsolescència l'antic
> sistema i la cosa acabarà igual, però com a mínim jo volia que els usuaris
> fossin conscients d'allò a què s'exposen.
> 

> -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> 

> Cordialment,
> Orestes Mas

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: