[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Engegada aleatòriaHola Antoni

> Moltes BIOS modernes (i no tan modernes) permeten actualitzar
> des de usb storage o xarxa.
> 
> Així no depens de software no provat el propi fabricant, que
> sempre dona un punt de tranquilitat.

Potser no te n'has adonat però la iniciativa del fwupd.org està
impulsada precisament pels fabricants i les actualitzacions que
hi publiquen estan certificades per al seu maquinari.

Jo trobo molt més fàcil instal·lar una actualització de la BIOS
quan t'avisa l'escriptori que la tens disponible, que no pas
buscar la BIOS per al meu maquinari, mirar la que ja tinc,
descarregar-ho, escriure-ho en un USB i creuar els dits perquè
m'hagi descarregat el que toca i tot rutlli bé.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: