[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Engegada aleatòriaBon dia debianites,

Tinc un petit problema que arrossego des de fa ja unes setmanes i crec
que ha arribat el moment de demanar ajuda.

El tema és que el meu PC de la feina, el qual corre únicament Debian
testing, fa el "burru" quan s'engega. Quasi mai s'engega a la primera,
es queda aturat a la pantalla inicial, concretament a la frase "Loading
initial ramdisk". El que acaba passant és que, després d'apagar-lo
forçosament (no em mateu, si us plau) i engegar-lo de nou moltes vegades
(provant d'endollar-lo i desendollar-lo, treure-li el connector USB del
teclat extern i posar-lo de nou, etc.), màgicament s'acaba iniciant
correctament.

La solució transitòria que he decidit de moment és simplement deixar-lo
obert 24/7, però òbviament no és la solució correcta. He buscat
informació i he estat provant varies opcions (no recordo ja quines...),
tant a respostes de Debian com de Linux en general, i no me'n surto.
Algú té almenys una idea de quin pot ser el motiu? I sobretot, com pot
ser que acabi funcionant sense fer res més que reiniciar?

Moltes gràcies amb antelació,

-- 
TS

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: