[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Engegada aleatòriaHola, bon dia,

Alex, l'actualització la fas amb el terminal o amb alguna eina gràfica?
Veig que en teoria el Discover ha de recollir les possibles actualitzacions però a mi no m'ho fa.

També he observat que quan instal·les fwupd diu que actualitza el grub per afegir una actualització del sistema, però no ho veig clar.

Ens ho expliques sup, em sembla molt interessant i un bon tema per a una píndola.

Gràcies

--

Xavier De Yzaguirre i Maura
xavier at deyzaguirre.cat

Attachment: OpenPGP_signature
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: