[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una de discs dursHola Àlex. Gràcies per al resposta. I sí. Està en garantia durant tot aquest any.

M'agradaria entendre el diagnòstic. Aquests valors que emfatitzes són (aprox) així des del primer dia. Podria ser que estiguéssin vinculats a la marca? A més, durant el l'estiu passat no van comportar cap problema.

Josep. Per canvi de nucli valdria un canvi de versió? Toni Mas
GPG 3F42A21D84D7E950

Sent with ProtonMail Secure Email.

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
En diumenge 21 de febrer de 2021 a les 18:21, Alex Muntada <alexm@debian.org> va escriure:

> Hola Toni
> 

> > 60 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
> > 61 ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
> > 62   1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   080   064   044    Pre-fail  Always       -       97510545
> 

> ...
> 

> > 66   7 Seek_Error_Rate         0x000f   090   060   045    Pre-fail  Always       -       946331866
> 

> Veient aquests valors i després d'haver comprovat els cables,
> jo canviaria el disc per un de nou.
> 

> > 67   9 Power_On_Hours          0x0032   089   089   000    Old_age   Always       -       9819 (198 153 0)
> 

> ...
> 

> > 69  12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       26
> 

> No sembla pas que sigui un disc gaire vell. Pot ser que encara
> estigui en garantia? Veig que els ironwolf en tenen 3 anys.
> 

> Salut,
> Alex
> 

> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> 

> ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
> ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁ Alex Muntada alexm@debian.org
> ⢿⡄⠘⠷⠚⠋ Debian Developer 🍥 log.alexm.org
> ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: